Có hay không việc cố ý làm trái trong quản lý sử dụng đất ở Thường Tín?

Tình trạng ô nhiễm môi trường, hủy hoại đất và sử dụng đất không đúng mục đích xảy ra tại xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội mặc dù hành vi vi phạm đã rõ, thế nhưng suốt hơn 10 năm qua vẫn không được ngăn chặn và xử lý.