Chung cư trong ngõ nhỏ là trái quy hoạch xây dựng đô thị

Khi “đất vàng” Hà Nội ngày càng khan hiếm thì các chủ đầu tư đang dần chuyển hướng sang xây chung cư trong ngõ nhỏ, phố nhỏ của Thủ đô. Điều này gây quá tải hạ tầng, mất an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra và đi ngược lại với nguyên lý chung về quy hoạch xây dựng.