Chung cư 'mini' - Trách nhiệm 'mini'

Loại hình mà chúng ta gọi là chung cư mini, thực chất không phải là một khái niệm có trong quy chuẩn xây dựng. Tuy nhiên, xét theo chiều cao và công năng sử dụng thì các quy chuẩn hiện hành cũng đều đã có quy định rõ ràng. Câu hỏi đặt ra là tại sao những vi phạm này không được chính quyền sở tại phát hiện và xử lý? Các công trình dạng này đang được quản lý ra sao?