Chưa cho phép thanh toán sau với ETC

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dù hơn 95% phương tiện ô tô đã dán thẻ thu phí không dừng, nhưng hiện công nghệ thu phí không dừng vẫn chưa thể chuyển sang giai đoạn 2, giai đoạn 3 - cho phép chủ xe trả sau và bỏ barrie chắn đường.