Chủ tịch Quốc hội New Zealand cho con của nghị sĩ bú sữa giữa phiên họp

Quốc hội New Zealand đã mời một vị khách đặc biệt tới cuộc tranh luận trên nghị trường – một em bé mới 1 tháng tuổi.