Chủ phương tiện vẫn phải chờ đợi dài ngày để đăng kiểm

Mặc dù cơ quan quản lý nhà nước đã có các giải pháp nhưng nhiều chủ phương tiện vẫn gặp khó khăn, không thể đăng kiểm được ngay mà phải chờ cả tuần, thậm chí phải 20 ngày mới đến lượt đăng kiểm.