Chồng chéo trong quản lý thẩm mỹ viện

Thời gian gần đây, tại Đà Nẵng liên tục xảy ra tình trạng nhiều thẩm mỹ viện không có giấy phép nhưng vẫn hoạt động hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ và các dịch vụ làm đẹp. Gần đây, cơ quan công an đã phát hiện tại một cơ sở thẩm mỹ cho lao công thực hiện dịch vụ làm đẹp cho khách.