Cho nhân viên làm việc từ xa để ngừa COVID-19

Nhiều doanh nghiệp, công ty tại Hà Nội đã cho nhân viên làm việc từ xa hoặc cho nghỉ luân phiên để vừa chống dịch bệnh, vừa đảm bảo công việc.