Chợ Bình Tây trước ngày đóng cửa chính thức

Chợ Bình Tây sau 90 năm hoạt động đã xuống cấp nghiêm trọng cần phải nâng cấp sửa chữa toàn diện. Trong thời gian này các tiểu thương kinh doanh tại đây sẽ chuyển sang chợ tạm đối diện với chợ cũ.