Chiến thắng Điện Biên Phủ dưới góc máy của bạn bè quốc tế

Chiến thắng Điện Biên Phủ là nguồn cảm hứng của rất nhiều nhà làm phim trong nước và quốc tế, từ những nhà làm phim tài liệu đến các đạo diễn điện ảnh.