Chiến đấu cơ Nga đón chào tàu Mỹ

Trong cuộc tập trận NATO, một sự kiện đặc biệt đã xảy ra khi một số chiến đấu cơ Nga bay liệng ngay trên tàu khu trục của Mỹ như để chào mừng.