Chiến đấu cơ mô hình vỡ tan tành trên không trung

Bản mô hình của máy bay chiến đấu Saab Gripen theo tỷ lệ 1:2 đã cất cánh thành công nhưng lại tự vỡ vụn trên không trung.