Chi gần 5 tỷ USD để nhập khẩu hơn 6 triệu tấn xăng dầu

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 7/2023 đạt 922.000 tấn. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm tăng mạnh ở thị trường Hàn Quốc Singapore và Malaysia.