Chênh vênh cầu treo ở Động Quan, Yên Bái

Với nhu cầu và lưu lượng người qua lại khá đông, nhưng hiện nay công trình cầu treo tại thôn 3, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng gây khó khăn cũng như nguy hiểm cho người dân.