‘Chém gió’ ảo, tù tội thật

Trong khoảng 2 năm qua, rất nhiều người đã lạm dụng tính năng phát trực tiếp của mạng xã hội để đưa ra những thông tin bịa đặt, sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác.