Chế gạch sinh học từ... chất thải của chó

Một nhóm học sinh lớp 8 tại Philippines đã tìm ra phương pháp chuyển đổi chất thải của những con chó hoang thành một hỗn hợp cứng chế tạo gạch.