Cháy rừng Canada phát thải hơn 1 tỷ tấn khí nhà kính

Theo nghiên cứu của Trung Quốc, lượng khí thải carbon dioxide từ các vụ cháy rừng đang hoành hành ở Canada đã vượt quá 1 tỷ tấn, tác động xấu đến tình trạng ấm lên toàn cầu.