Châu Phi nỗ lực ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của hươu cao cổ

Loài hươu cao cổ châu Phi đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do việc mở rộng diện tích nông trại của người dân cũng như nạn săn bắt trái phép.