Chấn chỉnh tiêu cực trong đào tạo, sát hạch lái xe

Bộ GTVT vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT, Sở GTVT các tỉnh, thành phố chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.