Cây đổ - trách nhiệm thuộc về ai?

Tình trạng cành cây gãy, cây đổ gây thiệt hại không nhỏ cả về người và tài sản, có nhiều nguyên nhân được đưa ra. Thế nhưng cho đến nay, trách nhiệm thuộc về ai thì vẫn đang là nỗi băn khoăn của nhiều người.