Câu chuyện mưu sinh của 'người bạc' Indonesia

Một bà mẹ người Indonesia đã cố gắng mưu sinh trong thời điểm dịch COVID-19 gây khó khăn bằng việc bôi chất màu bạc lên người rồi cùng con trai 5 tuổi ra đường xin tiền.