Cát tặc tung hoành ngay giữa thủ đô Hà Nội

Hàng chục tàu, thuyền công suất lớn ngang nhiên rút ruột sông Hồng dưới chân cầu Nhật Tân suốt ngày đêm. Người dân bất lực, chính quyền địa phương lý giải không đủ lực lượng, phương tiện xử lý.