Cảnh tượng dân làng nỗ lực khênh nhà chạy nước lũ ở Philippines

Ít nhất 40 người đàn ông đã hợp lực cứu lấy ngôi nhà của một người dân trong làng bằng cách khênh nó vượt qua sông, sau khi lũ quét xảy ra ở tỉnh Negros Oriental của Philippines vào tháng 10 vừa qua.