Cảnh sát biển – Những người thực thi pháp luật nơi đầu sóng

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển đảo, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, đồng hành với ngư dân, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.