Cảnh giác với những trang web lừa đảo đưa điều dưỡng đi Đức

Mặc dù chương trình đưa điều dưỡng đi làm việc tại CHLB Đức mới chỉ dừng lại ở dự án thí điểm giữa hai Chính phủ, song trong thời gian qua vẫn xuất hiện tình trạng nhiều trang web giả mạo, công ty không được cấp giấy phép tung thông tin quảng cáo tuyển dụng lao động trái phép.