Cảnh giác việc thương lái Trung Quốc mua cá tra quá lứa

Cục Chế biến Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) vừa đưa cảnh báo về hiện tượng thương lái Trung Quốc mua cá tra quá lứa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.