Cảnh giác đối tượng mạo danh công an mời mua vật phẩm phòng cháy

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị không chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ bán bất kỳ tài liệu, vật phẩm nào liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.