Cảnh báo trang web giả mạo lịch thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chuyển hồ sơ cho cơ quan công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng khác để điều tra xử lý trang web giả mạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT.