Cảnh báo tình trạng lừa đảo tuyển dụng trên sàn thương mại điện tử

Cùng với sự phát triển đa dạng và những tiện ích mà thương mại điện tử đem lại thì hoạt động này cũng tiềm ẩn những mặt trái khi các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo.