Cảnh báo thông tin giả mạo về cơn bão số 8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cơn bão số 8 (bão Saudel) sẽ đi vào biển Đông trong đêm 20/10 đến sáng sớm ngày 21/10. Tất cả các thông tin nhận định bão Saudel mạnh siêu bão là không có cơ sở và giả mạo.