Cảnh báo những nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo (AI) đối với trẻ em

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã cảnh báo những nguy cơ đối với trẻ em liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có quyền riêng tư, vấn đề an toàn, các tác động đối với tâm lý và hành vi.