Cảnh báo lừa đảo thực tập sinh kỹ thuật sang Nhật Bản

Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát đi thông báo cảnh báo đối với người lao động (NLĐ) khi tham gia chương trình thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản.