Cần xử lý nghiêm tình trạng ép mua bảo hiểm

Tư vấn không đầy đủ khiến một số khách hàng nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và ngân hàng, hay khách việc bị dồn ép mua bảo hiểm khi có nhu cầu vay – Đây là thực tế đã được người dân phản ánh nhiều đến cơ quan quản lý và các phương tiện truyền thông thời gian qua. Tình trạng này cần được xử lý nghiêm để đảm bảo nguyên tắc tự nguyện và quyền lợi người tham gia bảo hiểm.