Cần sớm tháo gỡ khó khăn cho dự án điện chuyển tiếp

Nhiều doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời và điện gió ở tỉnh Bình Định đang liên tục ‘kêu cứu’ chính quyền và cơ quan chức năng sớm tháo gỡ khó khăn liên quan đến hợp đồng mua bán điện và giá điện đối với các dự án điện chuyển tiếp. Việc chậm đưa vào vận hành phát điện sẽ gây lãng phí nguồn tài nguyên cũng như gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp.