Cận cảnh bão Soudelor thổi bay nhà

Soudelor, siêu bão mạnh nhất năm, đã đổ bộ Trung Quốc gây thiệt hại nhiều và người và của.