Cấm xe du lịch từ 35 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm

Thành phố Hà Nội quy định, từ ngày 20/10, xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có sức chứa từ 35 chỗ trở lên (bao gồm cả người lái) không được phép hoạt động vào giờ cao điểm trong khu vực nội thành.