Cầm ô, đội mưa mua vàng cầu may ngày vía Thần tài

Trong buổi sáng hôm nay (mùng 10 tháng Giêng), dòng người đổ đến con phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) để mua vàng ngày vía Thần tài mỗi lúc một đông. Dường như trời mưa phùn không ảnh hưởng đến khách hàng.