Các vị La Hán chùa Tây Phương đang ‘kêu cứu’

Chùa Tây Phương đang xuống cấp nghiêm trọng, mái ngói xô lệch và dột nhiều nơi, kèo cột trong chùa mối mọt có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, nhiều pho tượng cổ đang dần hư hại…