Các hãng hàng không tiếp tục hỗ trợ khách đổi vé máy bay nội địa

Các hãng hàng không tiếp tục chính sách hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn ảnh hưởng mới của dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành.