Các hãng hàng không gồng mình trong cơn bão COVID-19

Các chuyến bay bị cắt giảm, giá vé giảm sâu, nhân viên tự nguyện nghỉ không lương... Trong khi chờ Chính phủ đưa ra các gói cứu trợ, các hãng hàng không đang phải tìm mọi biện pháp để tự cứu mình, tránh nguy cơ phá sản.