Cà phê cần một thương hiệu quốc gia

Cà phê dù là một mặt hàng xuất khẩu thế mạnh, hằng năm mang về cho Việt Nam hàng tỷ USD, nhưng lại vẫn thiếu một thương hiệu mang tầm quốc gia để nâng cao giá trị.