Ca ghép phổi xuyên Giao thừa, mang lại cuộc sống mới cho cô gái trẻ

Chỉ 12 giờ sau ghép phổi, bệnh nhân đã tỉnh, tự thở những hơi thở đầu tiên của hai lá phổi mới, các chỉ số hô hấp ổn định.