Buôn bán thận qua mạng xã hội

Ở Philippines, tình trạng buôn bán thận đã trở thành vấn đề nhức nhối từ nhiều năm nay. Tại quốc gia này, mua bán thận là hành vi trái pháp luật. Tuy nhiên, thủ đoạn của các đối tượng mua bán thận ngày càng tinh vi khi lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, nhất là Facebook, để thực hiện hành vi phạm tội.