BRICS nỗ lực tạo ra 'đồng tiền chung' thay thế USD: Tham vọng hay ảo tưởng?

Tổng thống Brazil đã kêu gọi các quốc gia BRICS tạo ra một loại tiền tệ chung để giao dịch trong thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên, như một phương tiện để giảm bớt rủi ro trước những biến động tỷ giá hối đoái của đồng USD.