Bông hoa khổng lồ từ rác tái chế

Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường – đó là thông điệp mà hàng nghìn hướng đạo sinh Mexico gửi đến tất cả mọi người thông qua một tác phẩm hoa bách hợp khổng lồ làm từ hàng triệu vỏ lon đã qua sử dụng.