Bóng đèn Flyte bay lơ lửng trong nhà

Bằng nam châm điện và sự cảm ứng, nhà sáng chế trẻ người Thụy Điển Simon Morris đã tạo ra một loại bóng đèn bay lơ lửng và xoay trong không khí có tên Flyte.