'Bóng cười' phá hủy hệ thần kinh người trẻ

"Bóng cười" bản chất là bóng bay được bơm đầy khí N2O hay còn gọi là "khí cười", một chất được sử dụng trong công nghiệp. Người hít nhiều khí này sẽ có tình trạng kích thích, phấn khích, ảo giác gây cười... Điều đáng lo sợ là việc lạm dụng bóng cười để giải trí đang gây nên những hậu quả khôn lường.