Boeing Dreamliner đầu tiên của Việt Nam cất cánh thẳng đứng tại Mỹ

Viên phi công điều khiển chiếc máy bay Boeing Dreamliner sơn thương hiệu Vietnam Airlines cất cánh thẳng đứng đồng thời thực hiện nhiều đường bay ngoặt uyển chuyển trên không.