Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra hoạt động của TikTok

Liên quan đến việc ngày càng nhiều nội dung xấu độc, phản cảm, các thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan... xuất hiện trên mạng xã hội Tiktok, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok vào tháng 5.