Bộ Công Thương đề xuất giảm 50% thuế trước bạ

Để giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, Bộ Công Thương cho rằng, việc áp dụng giảm 50% phí trước bạ với xe sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2023 là cần thiết.